STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin
 GCI w Kuj.-Pom.
 Ważne adresy
 • Regulamin

  REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI 

  1. Celem działalności GCI jest zapewnienie mieszkańcom gminy Bądkowo, a  w szczególności absolwentom, osobom bezrobotnym, młodzieży szkolnej, małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do baz danych zawartych w Internecie w obszarze:

  - rynku pracy,

  - edukacji i zdobywania nowych kwalifikacji,

  - Unii Europejskiej,

  - przedsiębiorczości. 

  1. Z usług GCI można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800 oraz w soboty od 1000 do 2000 

  1. Z jednego stanowiska mogą korzystać tylko jedna osoba w danym czasie. 

  1. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachować ciszę i spokój. 

  1. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oryginalne oprogramowanie zainstalowane w tych komputerach – zabronione jest samodzielnie instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania! 

  1.  Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy. 

  1. Komputery i inny sprzęt biurowy znajdujący się w GCI mogą być używane tylko podczas obecności pracowników GCI i pod ich nadzorem. 

  1. Klient może zapisać potrzebne informacje na własnej dyskietce. Przed użyciem dyskietki należy ją przekazać pracownikowi celem usunięcia z niej ewentualnych wirusów. Dyskietka przeznaczona do tego celu powinna być nowa. 

  1. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie. 

  1. W pomieszczeniach GCI obowiązuje zakaz palenia, spożywania posiłków oraz alkoholu. 

  1. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego maksymalny czas korzystania jednej osoby ze stanowiska komputerowego wynosi 60 minut w ciągu jednego dnia. 

  1. Za garderobę i inne przedmioty należące do klientów GCI nie odpowiada. 

  1. Każdy korzystający z GCI ma obowiązek wpisania się do „Książki Użytkowników GCI”. 

  1. Nie zastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu, obowiązujących norm prawnych lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności naruszającej dobre imię GCI może spowodować zakaz korzystania z GCI dla osoby, która się tego dopuściła!