STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin
 GCI w Kuj.-Pom.
 Ważne adresy

Gminne Centrum Informacji
w Bądkowie

ul. Włocławska 82, tel. (0-54) 27-24-715 

gci

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z Bądkowa i okolic, rolników, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.
.
.
O Bądkowie: